W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Otwartych Drzwi dla naszych klientów z Polski i Czech.

Spotkanie stało się doskonałą okazją do przywołania wspomnień i snucia wspólnych planów na przyszłość.

Nasi goście docenili ogromny postęp i inwestycje poczynione na przestrzeni ostatnich 2 lat.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się w szczególności nowa linia produkcyjna zabudowy eCoVan.