NIEUW : de eCoVan Ultra Light

Let op de 3 e's :

eLEKTRISCH : we zien steeds meer elektrisch aangedreven bedrijfsvoertuigen in het straatbeeld; onderzoek heeft uitgewezen dat het aandeel elektrische vrachtwagens tegen 2030 35% zal bedragen in Europa. Het is wel zo dat elektrische bedrijfsvoertuigen een stuk zwaarder zijn dan fossiele brandstofvoertuigen door het gewicht van de batterij en de versterkte behuizing en ophanging. Vooral in het 3,5T segment weegt dit zwaar door op het beschikbare laadvermogen. Vandaar dat het gewicht van de opbouw steeds meer onder druk komt te staan ... en het is precies hier dat de eCoVan Ultra-Light opbouw  een belangrijke bijdrage kan leveren tot the maximaliseren van het laadvermogen.   eCOLOGISCH : de kern van het ECOFONT paneel core is vervaardigd uit gerecycleerde PET flessen !  Bovendien resulteert het verlaagde gewicht van de opbouw in een gunstiger energieverbruik, wat dan weer de ecologische voetafdruk ten goede komt.   eCONOMISCH : het verlaagde energieverbruik dankzij het minimale gewicht van de opbouw zal de eindgebruiker een flinke duit besparen/vc_row]